Vi har over 20 års erfaring med modellbygging.

Arkitekturmodeller er vår spesialitet.

Vi har også bred erfaring med utstillingsmodeller, prototyper og industridesign.

Vi leverer modellkomponenter, skilt og halvfabrikat produsert med CNC fres.