Modellbilder 1:50

Norske turistveier, Videseter, 1:50, Jensen&Skodvin ark.

Svalbard, forskningsenter, 1:50, Jarmund & Vigsnæs arkitekter

Gardermoen Hovedflyplass,1:50, Aviaplan arkitekter

Norske turistveier ,kikkert, Sognefjell 1:20, C W Hølmebakk ark.

Kongsberg rådhus, 1:20, Narud Stokke Wiig arkitekter

Kiosk, 1:50, Reiulf Ramstad ark.

Norske turistveier , gangbro, 1:50 Camilla Langeland ark.

Plattform, Sohlbergplassen, 1:50, Hølmebakk ark.

Norske turistveier, Stegastein, 1:50, Saunders og Wilhelmsen ark.

Rietveld hus, 1:32 

Interiør Kirkeveien 71 1:35, Dyrø Moen ark.

Stol, 1:5, Element ark.

Trehytte, 1:10, HBA ark.Bautatomten, 1:50, MAKE ark.


Dælenenggata, 1:20, Element ark.


Våler kirke interiør, 1:20, Espens Surnevik
   

tilbake